info@ddboekhouding.nl

070-785 2110


DD & AFA Accountancy

Den Haag


Een administratie opzetten voor uw belas tingaangiften

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie op te zetten en bij te houden. Een goede administratie is ook van belang voor uw belastingzaken.

Je bent bovendien ook wettelijk verplicht een bedrijfsadministratie bij te houden en te bewaren.

Overzicht bewaartermijnen administratieve gegevens

Basisgegevens 7 jaar.

Gegevens onroerende zaken 10 jaar.

Gegevens éénloketsysteem (One Stop Shop) 10 jaar.

De Belastingdienst stelt eisen aan de administratie en boekhouding. Deze zaken moet je in je administratie opnemen:

 • facturen: ontvangen facturen en kopieën van uitgaande facturen
 • transactieoverzichten
 • kasadministratie
 • contracten en correspondentie met opdrachtgevers en leveranciers
 • urenadministratie
 • reisadministratie voor auto en/of openbaar vervoer
 • belastingen, zowel btw als inkomstenbelasting
 • modelovereenkomst (voorheen VAR)
 • bedrijfscorrespondentie zoals brieven, e-mails, offertes,contracten, brochures en faxberichten

Graag zijn we u van dienst met de volgende werkzaamheden:

 • Verzorgen van de boekhouding inclusief periodieke aangifte omzetbelasting
 • Samenstellen van de jaarrekening en publicatiebalans
 • Verzorgen van de aangiftes Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelastin
 • Verzorgen van de loonadministratie
 • Verzorgen van managementinformatie o.a. o.b.v. dash boards en/of KPI's
 • Bedrijfseconomische en fiscale adviezen
 • Advies aangaande estate planning en financiële planning
 • Begeleiding van bedrijfsovernames
 • Begeleiding van financieringsaanvragen
 • Begeleiding van bedrijfsopvolging
 • Interim management
 • Samenstellen van de jaarrekening

Wanneer jouw onderneming als MKB-bedrijf wordt gezien, mag de jaarrekening worden samengesteld op basis van de door jou aangeleverde informatie. De accountant kijkt kritisch naar de documenten, maar geeft formeel geen zekerheid hierbij. De jaarrekening moet wel aan alle wettelijke voorschriften voldoen.

Bij het controleren van de jaarrekening dient een accountant wel een uitspraak te doen over de betrouwbaarheid van de informatie in de jaarrekening. Om zekerheid te kunnen geven dient de aangeleverde informatie gecontroleerd te worden. De belasting adviseur verdiept zich in de bedrijfsprocessen en vergaard meer informatie om alles secuur te documenteren. De belasting adviseur zal daarom meer vragen stellen, meer inzage indocumenten moeten hebben (dan voorheen) en inzicht in alle geautomatiseerde systeem. Controleren van de jaarrekening vergt dan ook meer tijd dan het samenstellen van de jaarrekening.
Jaarrekening
Uw jaarrekening is een terugblik op het afgelopen jaar, bekeken door een financiële bril. Voor u en ook voor anderen, zoals de belastingdienst en financiële instellingen, geeft de jaarrekening waardevolle informatie over de financiële situatie en ontwikkeling van uw onderneming. Aan de hand van deze informatie kijken wij samen naar uw kansen voor de korte en lange termijn. Dat zorgt voor inzicht en vertrouwen.

Omzetbelasting

Iedere ondernemer die door de Belastingdienst als ondernemer wordt gezien, krijgt te maken met omzetbelasting (btw). Als ondernemer moet je meestal elke 3 maanden aangifte voor de btw doen. Hiervoor heb je altijd 1 maand ná afsluiting van het kwartaal de tijd. Dus aangifte over het eerste kwartaal doe je uiterlijk 30 april.

In Nederland zijn er 3 btw-tarieven : 21%, 9% en 0% en/of verlegd btw. Je bent als ondernemer verplicht om btw te heffen of in rekening te brengen over je diensten en/of goederen die je levert. Het standaard tarief is 21%, dit wordt ook wel het hoge tarief genoemd. Dit is van toepassing voor de meeste ondernemers.

Voor sommige diensten geldt het 9% tarief, maar dit is een uitzondering. Bijvoorbeeld voor kappers, schoenmakers en nog een aantal diensten. Check dit bij de Belastingdienst

Daarnaast is er het 0% tarief btw, dit is van toepassing als je internationaal levert binnen de EU . Als je goederen exporteert naar een zakelijke klant in een ander EU-land, gebruik je het 0% btw-tarief. Je afnemer betaalt dan de lokale btw, niet de Nederlandse btw.
(denk ook aan ICP)

Wettelijke Controle op jaarrekeningen

Ter bescherming van het maatschappelijk economisch verkeer is wettelijk vastgelegd dat controle op de jaarrekening vereist is. Het doel van deze (wettelijke) controle is om externe partijen het vertrouwen te geven dat jouw jaarrekening een juiste afspiegeling is van de financiële positie van jouw onderneming. Je moet een wettelijke controle over de jaarrekening uitvoeren als jouw onderneming twee achtereenvolgende boekjaren aan twee van de drie criteria voldoet:

 • Balanstotaal groter dan € 6.000.000,--
 • Jouw netto omzet is groter dan € 12.000.000,--
 • Je hebt gemiddeld 50 of meer medewerkers in dienst.ACCOUNTANCY

OP DE CIJFERS MOET JE KUNNEN VERTROUWEN, ZO KAN JIJ OP HET JUISTE MOMENT BIJSTUREN.